Renoveringen 2012

JUNI 2012

Cg Pettersson tullkryssare

Här har äntligen TV 12 anlänt till Orust via landvägen, professionellt utförd transport av den lokala firman Torgesson Transport AB, en firma som har lång erfarenhet med att transportera båtar i alla storlekar land och riken runt.  Det var nu som vi insåg ganska snabbt att vi inte kunde sjösätta båten pga. akterstävens kondition, så ett febrilt letande efter lämplig båtvagn tog sin start. Ett till början fruktlöst företag, tills Torgesson kom till vår hjälp och erbjöd oss hyra en vagn till självkostnadspris, Vi tackar och Bugar! 

M/Y Calina

Med hjärtat i halsgropen transporteras vår klenod till sitt nya vinterhem på gården belägen på Orust. Den perfekta lösningen för oss! 

 

Efter att tagit bort kopparplåten som varit en nödlagning vid akterstäven var skadan värre än befarat. Skall nu riva bort all plåt och färg så att båt snickarna får det lättare att se skadornas omfattning.

JULI 2012

M/Y Calina Tullkryssare

I väntan på att båthuset svetsas färdigt började vi att renskrapa borden för att fastställa hur många bord som skall bytas.

Tullkryssare av CG Pettersson

 

Babords sida har blivit renskrapad. 

CG Pettersson Tullkryssare

En del bord har fått sig en del smällar, alla dom borden måste självklart bytas.

CG Pettersson Båt

Skrapning av styrbords sida påbörjad.

CG Pettersson båt

Tyvärr hade vi en mindre uppmuntrande dag när vi upptäckte att förutom nedre dela av akterstäven även döträet var dåligt ända  ner till kölplankan . Eken runt propellergenomföringen och kölplankan är i ett enda stycke, och detta stora stycke har klarat sig från röta vilket  möjliggör endast byte av akterstäv samt döträt. Skadan har förorsakats av ett litet hål i propellerhylsan., inte helt ovanligt problem. Vi har haft ett antal båtbyggare  på besök som har besiktigat skadan och lämnat sina ideér på hur man bör renovera detta. 

CG Pettersson båt

Mer inspektion på den dåliga eken…..Skadan sträcker sig relativt långt och vi känner att vi vill göra ett 100% procentig renovering så måste vi taga bort döträet ända till midships, och byta alla bottenstockar. Nu måste bara skadan lagas på bästa sätt tillsammans med bästa båtsnickare.

CG Pettersson Tullkryssare

Nu är M/Y Calina renskrapad från all vitfärg. Resultat ca 60-80m bord ska bytas för ett felfritt fribord.  Att börja slipa nu var lönslöst. En hinna av primer som inte gick bort under skrapning sätter igen slippapprena direkt. Skrovet måste sicklas!! Ett mödosamt jobb vi inte ser fram emot. På bilden kan man se att vi har avlägsnat den mkt praktiska men skrymmande relingen på salongstaket. Linjerna framhävs bättre nu!

Byggställningen runt båten har vi Stenungsunds Hamntjänst att tacka för Stora Tack för lånet!.

AUGUSTI 2012

Tullkryssare ritad av CG Pettersson

Stommen till båthuset är klart efter mycket lyftande av tunga stommar. Vill ha ett stabilt båthus så det står sig även efter höst stormarna och efter tung snö. Nu ska vi börja med vår s.k. verkstad som blir på ca 50kvm.