Projektets Syfte

Projektets syfte och lite tankar

Renoveringen har fyra huvudsakliga syften med återuppbyggnaden av M/Y Calina

  • Att rädda och bevara en denna unika bruksbåt ritad av C.G Pettersson, och genom det bidraga till bevarande av ett av våra kulturarv.
  • Att sprida kunskap om samt skapa intresse för den kulturskatt som den svenska veteranbåtsflottan utgör.

Delmål

  • Att dokumentera, renovera och restaurera denna tullkryssare till mycket gott nära på original skick
  • Att med hjälp av arkiv, litteratur mm. dokumentera ner tullkryssarens roll och betydelse under 20-30 talet. Skriva om den egna tullkryssarens historia, beslag etc.
  • Att medverka vid olika träbåtsfestivaler, medlemsseglingar etc. för att visa allmänheten detta stycke båt historia och kulturarv
  • M/Y Calina kommer att vara stationerad i Bohus skärgård (hennes första hemmavatten) men kommer att också segla på östkusten. Hon ska bli en värdig representant för den unika svenska veteranbåtsflottan.

Som många vet pågick en export av våra unika kulturskatter ner till Europa, och detta är på gott och ont, mest gott anser jag. Jag minns att för ca 25år sedan fanns det gott om dessa veteranbåtar, inget större intresse för dem och priserna var därför relativt väldigt låga. Det här bidrog till att många vansköttes tills det var dags för upphuggning.

Sedan 10-15år tillbaka hände ngt, våra kulturskatter hade ”upptäckts” av Holländare och Tyskar som nu började köpa upp våra båtar för relativt stora summor, och som ni känner till så vansköter man vanligtvis inte något man betalat mycket för. Resultatet har blivit att båtarna lever kvar där ute i Europa, och majoriteten är i utmärkt skick.

Veteranbåtsintresset har helt klart fått ett uppsving i Sverige, en av faktorerna är att det inte finns så många kvar här hemma. Många av våra rariteter som finns kvar har lyckligtvis renoverats till utställningskick.

Men när jag talar med den `vanliga´ svensken på gatan så verkar det finnas en allmänt utspridd rädsla för träbåts underhållet, den tid det tar i anspråk. Många är inte medvetna om hur tillfredställande det kan vara att ta med sig en termos, lite smörgåsar bege sig till båten för att börja med vårrustningen under vårsolen med bakgrundsljud av vårsångare och dämpat ljud från en solkig färgstänkt antennradio. Jag säger som många andra -en väl underhållen träbåt tar inte så mycket tid i anspråk!!

Så hur framtiden blir får vi se, men samtidigt är jag hoppfull om att det träbåtsvirus som vi `båtfantaster´ bär på kommer fortsätta sprida sig. Om det inte gör det så kan man hoppas på att det utvecklas en produkt som minskar underhållet på båtarna drastiskt, och kanske det redan finns, mer om detta senare.