Konung Gustaf VI Adolfs fond

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur ger anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.

Stiftelsen har tillkommit genom en sammanslagning av Kungafonden och Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, som skapades genom insamlingar till kungens 70- och 80-årsdagar.

I och med en nationalinsamling till Gustaf VI Adolfs 90-årsdag då det utgavs en speciell frimärkserie, ett jubileumsmynt och gratulationskort nybildades Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

Dagens fond drivs i form av en stiftelse. Fonden följer idag de stadgar som antogs 1973 och högsta beslutande över fondens medel är Hans Majestät Konungen.

Fondens ändamål är att verka för befästande och främjande av svensk kulturminnesvård och humanistisk forskning med närliggande intresseområden.

Av 276 inkomna ansökningar 2014, fördelades 7,5 miljoner kronor på 180 ansökningar.

Tv 12 fick anslag av fonden 2014 för återbyggnaden av akterstäven.